Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

10 October 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Από την Γερμανία με αγάπη

στην Ελλάδα και το ΓΝΚατερίνης

“…O ιατρικός εξοπλισμός που προσφέρθηκε στο Καρδιολογικό τμήμα, αποτελείτο από ένα φορητό καρδιολογικό υπέρηχο και ένα τρικάναλο καρδιογράφο, καθώς και τρεις αντλίες έγχυσης υγρών στη ΜΕΘ…”