Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

2 April 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Δυο ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ λάθη

ΚΑΙ τα δύο υπέρ της ακροδεξιάς

και τα δύο επειδή δεν εκπληρώσατε καθηκοντα και υποχρεώσεις ταυτόσημα με την αιρετή ιδιότητά σας – και δώσατε ανεπαρκείς εξηγήσεις, με αφορμή ότι ήταν -το πρώτο- μη θέμα καν… το δεύτερο τι ήταν?