Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

23 June 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Κοινωνική ευθύνη,

επαγγελματική ηθική

και αποφυγή αναφορών και περιγραφών, που αφ΄ ενός μεν βλάπτουν την εικόνα των θυμάτων βιαίων και ασελγών πράξεων με πιθανές συνέπειες στη μετέπειτα ζωή τους και αφ ετέρου μειώνουν την αξιοπιστία των ΜΜΕ και γενικότερα του Τύπου