Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

13 September 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Θα στηριχθούν 4.000 επιστήμονες

για να μη φεύγουν οι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό

Υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητικά έργα και στήριξη σε ερευνητικά έργα με δικαιούχους μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων, σχεδιάζει και θα εφαρμόσει η Κυβέρνηση