Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

11 May 2023
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Δώστε αποζημιώσεις για ακαρπία

Κιάφας προς ΕΛΓΑ, βουλευτές και υποψήφιους

“… η άμεση ένταξη των ζημιών μας στα προγράμματα αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ … και η εκπόνηση ενός σχεδίου δράσεων για όλους τους εμπλεκόμενους (Αρχές και αγρότες) θα έδινε λύσεις εκεί που σήμερα δεν υπάρχουν …”