Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

22 July 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Καταργεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ποινικοποιεί συνδικαλιστικούς αγώνες

“ξεθάβει” Βασιλικό Διάταγμα του 1920 και επανειλημμένα καταφεύγει … στο Αστυνομικό Τμήμα – για όλα αυτά, η παράταξή του συμφωνεί και σιωπά