Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

28 October 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

2 συνεδριάσεις, η ειδική για την ανάπλαση

90 λεπτά για την ανάπλαση, δύο μέρες πριν την εκδίκαση της προσφυγής κατά του έργου, μια ακόμη απόφαση-αποτυχία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου