Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

20 November 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

 

ΜΙΚΡΑΙ ΑΓΓΕΛΙΑΙ – ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΙ

Ζητούνται δημότες να εκτιμήσουν πρόγραμμα έργων προυπολογισμού 10.000.000 (ευρώ). Επιτυχία εξασφαλισμένη (με ξένα κόλλυβα), ευχαρίστηση εγγυημένη, αποτέλεσμα… στην πρώτη Κυριακή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο Κώστα, μόνο καθημερινές, 11-12πμ, δίδεται αντίγραφο των μακετών