Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

14 December 2016
ΝΕΟ POS ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΑΦΑΣ

Στο Υπουργείο Οικονομίας ο δήμαρχος

συναντήθηκε με τον υφυπουργό και τον γγ ΣΔΙΤ

παρουσίασε προτάσεις για την προσέλκυση επενδυτών προς αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας στο τομέα του τουρισμού και ειδικότερα στις εναλλακτικές μορφές ειδικά θεματικού και συνεδριακού τουρισμού