Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

3 December 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Μέχρι 31.12.19

η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών στο Δήμο

από τη νέα χρονιά ο Δήμος θα προβεί σε λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών αυτών, ήτοι: α) Κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων και β) Δεσμεύσεις φορολογικής και δημοτικής ενημερότητας κλπ.