Τα Δημοσιεύματα του μήνα

August 2020
ΣΥΡΙΖΑ Πάμε Στοίχημα

Στο ΔΣΚ η Σκούφα

για την υποστελέχωση Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου

“…θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο κοινοβουλευτικό μέσο προκειμένου να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δύο Υπηρεσιών…”