Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

2 August 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Τρία απορριμματοφόρα απ’ το “Φιλόδημο”

και εντελώς διαφορετικό πνεύμα διοίκησης

οι πρώτες προγραμματικές δηλώσεις Γερολιόλιου και μάλιστα στο Δημοτικό Συμβούλιο – έκανε λόγο και για διακριτό τέλος της μιας διοικησης και διακριτή αρχή της άλλης