Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

3 March 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Να αρθεί η αδικία σε βάρος των ορεινών

ζητούν Τζαμακλής + 15 του ΣΥΡΙΖΑ

Η διοικητική εξάλειψη του ορεινού χαρακτήρα κάποιων περιοχών δεν αλλάζει καθόλου την ορεινή φύση τους, και όσα αυτή συνεπάγεται για τις αυξημένες τοπικές ανάγκες