Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

9 February 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Are you working us, Mr Agorastos?

do you think we chew taramas?

Υπάρχει πιθανότητα μεθοδεύσεις, ηχηρές παρεμβάσεις για ανύπαρκτα θέματα, πλεονασμός δηλώσεων για κάποια θέματα και πλήρης σιωπή για άλλα, να υπηρετούν αγνούς στόχους και το συμφέρον του Ολύμπου; Naahh, it’s all bullshit…