Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

12 February 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Φόρος στα αναδρομικά 73.000 συντάξεων;

ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ+Σκούφα

“…Σε ποιες παρεμβάσεις προτίθεστε να προχωρήσετε προκειμένου, να γίνουν δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις για το οικονομικό έτος 2014, ώστε να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη;…”