Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

14 April 2019
ΝΕΟ POS ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΑΦΑΣ

Πήρε βίζα και για Αργεντινή

το ελληνικό ακτινίδιο

“έλαβε την τελική έγκριση της αρμόδιας Φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας της χώρας (SENASA)” – ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων