Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

8 August 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Αρχίζει η Κυνηγετική Περίοδος 2018-19

την Δευτέρα 20.8.2018

“… το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας επισημαίνει–υπενθυμίζει ορισμένες βασικές αρχές που διέπουν τη θήρα οι οποίες και πρέπει να τύχουν της ιδιαίτερης προσοχής του κυνηγετικού κόσμου…”