Τα Δημοσιεύματα του μήνα

November 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Κάλλιο αργά, …”

έχουμε επιτέλους Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο, Αγγλικά για τον τουρισμό, Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες, Ανακύκλωση και κομποστοποίηση, Εργαστήρι χειροτεχνίας

Μα… δεν είμαστε από το 2017;;;

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης;;;

δεν είναι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρισκόμαστε από τότε και απαραίτητο προσόν για την συνεχιζόμενη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών του 2017;;;