Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

22 November 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Το επέβλεψε

το έργο με κωδικό 2018Π80800002

“…που έχει σκοπό την αποκατάσταση ζημιών, από προηγούμενες θεομηνίες και πλημμύρες, για την προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών…” (και 800 χρόνια παραμένουν απροστάτευτα…)