Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

9 July 2023
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Οι δικές μας Γαλάζιες είναι καλύτερες

και ΠΙΟ Γαλάζιες...

ΟΛΑ τα δικά μας είναι καλύτερα – και τα κόμματα και τα στελέχη τους και οι διοικήσεις τους κι ο αέρας που αναπνέουν που ο θεός να τα έχει καλά όλα…. (και τα δικά μας καλύτερα)