Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

19 November 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

ΚΚΕ Πιερίας: “ταίζουν” τους ιδιώτες,

αντί των μαζικών τεστ

“…Οπότε αναγκαστικά ως μόνη λύση φαντάζει η προσφυγή στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Συμπέρασμα: ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ο προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι πώς θα ταΐσει τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα…”