Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

24 March 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ελέγξτε τους δασικούς χάρτες

στη Διεύθυνση Δασών η Μάνη

Οι αντιρρήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στην ως άνω ιστοσελίδα έως την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021, ενώ για όσους κατοικούν ή διαμένουν στο εξωτερικό, έως την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021.