Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

21 April 2024
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

21η Απριλίου 1967

21η Απριλίου 2024

έννοιες,  όπως Δημοκρατία, Ελευθερία, Κράτος Δικαίου, είναι αδιαπραγμάτευτες και συνιστούν κατακτήσεις που είναι επιβεβλημένο να υπερασπιζόμαστε καθημερινά, απέναντι σε όσους επιχειρούν να τις περιορίσουν