Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

23 August 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Αν θέλει ο δήμαρχος

ΑΝ -λέμε-

“Πρόκειται για πάγιες διαδικασίες, τις οποίες η δημοτική Αρχή τηρεί πιστά, και πολύ πριν προβλεφθούν από τον «Καλλικράτη», στο πλαίσιο της συμμετοχικής, συνεργατικής, δημοκρατικής και διαφανούς διοίκησής της…”