Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

10 October 2015
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Τσιμέντο να γίνει…

κι όμως διεκδικούν δόμηση με καθεστώς εκτός σχεδίου πόλης!!!

Μια διαβούλευση που “σέρνεται” χρόνια, έφτασε να περιέχει δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως. Όχι για κάποια άλλη περιοχή, αλλά για τον Όλυμπο και ζώνη που φτάνει ως τα όνειρά τους: τα 2000 μέτρα υψόμετρο. Το πρώτο βήμα έγινε και εντός των ημερών μπορεί να γίνει το δεύτερο και καίριο.