Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

2 July 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

 

 

 

Αληθεύει ότι η ΔΕ Δίου αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας στην άρδευση των γεωργικών περιοχών του Δήμου μας;

 

Αληθεύει ότι υπήρξαν και υπάρχουν προβλήματα και προστριβές μεταξύ παραγωγών και υδρονομέων, αποτέλεσμα και της γκρίνιας