Αληθεύει ότι η ΔΕ Δίου αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας στην άρδευση των γεωργικών περιοχών του Δήμου μας;

 

Αληθεύει ότι υπήρξαν και υπάρχουν προβλήματα και προστριβές μεταξύ παραγωγών και υδρονομέων, αποτέλεσμα και της γκρίνιας από το λιγότερο νερό και της καθεστωτικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων του Δήμου, αλλά -κυρίως- από τις διακρίσεις υπέρ των … δημαρχιακών;

 

Αληθεύει ότι παραιτήθηκαν ήδη υδρονομείς και το κενό καλύπτουν … πυρασφαλίτες;

 

Αληθεύει ότι η Τριάς της ΔΕ Δίου “τρώει κράξιμο” για την εμμονή στη διαφήμιση μελλοντικών έργων και βελτιώσεων, για δεύτερη θητεία και με διαφορετικό δήμαρχο και ενώ η Τριάς κατάφερε να είναι μέρος και της προηγούμενης και της σημερινής δημαρχίας;;;

 

 

Αν όλα τα παραπάνω συμβαίνουν… αυτό ήταν το όραμα της δημαρχίας για τον τριτογενή τομέα του Δήμου μας, την άρδευση και τις πολύτιμες καλλιέργειες μας; Αυτό είναι τελικά το πνεύμα διοίκησης και η νοικοκυροσύνη Γερολιόλιου;