Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

26 February 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Απόντες όλοι οι νομικοί

αν και τους πληρώνουμε

μόνος νομικός στο Δημοτικό μας Συμβούλιο…. ο δήμαρχος (ξανά) – είναι νόμιμο ο δήμαρχος να αναπληρώνει τους νομικούς που πληρώνει και να συμβουλεύει αυτός το Δημοτικό Συμβούλιο, κε εισαγγελέα?