Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

20 June 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Παραζωντανή, η πρώτη ζωντανή

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας

ένταση, ένταση, ένταση, αλληλοκατηγορίες, άρνηση της πραγματικότητας, επιβολή μιας δήθεν σοβαρότητας και … και… και ο Δημητριάδης ήταν αλλού και ήρθε στη συνεδρίαση αλλά “ήταν αλλού” – δεν περάσαμε καλά και άλλα μας υποσχέιθηκαν