Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

20 July 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Συνεδριάσεις…

ΔΣ ΔΕΑΔΟ και Δημοτικού Συμβουλίου

θερινές και ενδιαφέρουσες. Πολλά αλλάζουν, ενώ εμείς καλοπερνάμε σε παραλίες και παραλιακά μπαρ, σπαταλώντας χρήμα από την ευδοκιμούσα οικονομική ζωή της χώρας (μας)