Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

12 September 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Διαφάνεια, ίση μεταχείριση, αξιοπρέπεια και νοικοκυροσύνη

ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ!!!

δήμαρχε… τι ανασχηματισμούς και τι υποψήφιους… παράτα τα όλα και δούλευε μόνο τα Σάββατα -και τα λιβανιστήρια από τώρα να λιβανίζουν την εργατικότητα και τους “άσους στο μανίκι” (του χαρτοκλέφτη…) – καλή επόμενη τετρετία, καλή και μεθεπόμενη