Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

7 September 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Μικρό, (τάχα)μουσικόν, διάλυ-man

διά το φιλόμουσον κοινόν μας*

που έχει πλέον να διαβάζει και κάτι διαφορετικό, αληθινό και αποκύημα της πραγματικότητας και όχι μόνο τα ίδια δελτία Τύπου, στα ίδια blogs, με τις ίδιες φωτογραφίες, τα ίδια ψέματα