Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

7 March 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Όχι τυχαία λάθη, αλλά σοβαρές επιλογές

Κιάφας για το θέμα των προσφύγων

“…Να ξέρουν ότι η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία των Ελλήνων διασώζει τους πρόσφυγες που έχουν ανάγκη, γιατί ξέρουν και αυτοί από προσφυγιά, και ταυτόχρονα αμφισβητεί και αντιστέκεται στη «μεταναστευτική πολιτική εισβολή του σουλτάνου»…”