Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

13 November 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Σάκης Σιαμήτρας

με Μυλωνέρο

“Πιστεύω πως ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να απαντήσει με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας”

Απ’ την ταμειακή στην ΑΑΔΕ

οι ποσότητες καυσίμων

Τα δεδομένα αυτά θα διαβιβάζονται σε βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ανά ταμειακή μηχανή, για κάθε ένα παραστατικό που εκδίδεται, το αργότερο με το πέρας των διενεργούμενων συναλλαγών σε ημερήσια βάση