Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

11 September 2015
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Κι έχουμε δρόμο μακρύ μπροστά μας…

Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο.
(Στο ‘πα, Π.Μ…. είμαι ΠΟΛΥ της ανακύκλωσης)