Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

11 September 2015
ΣΥΡΙΖΑ Πάμε Στοίχημα

Κι έχουμε δρόμο μακρύ μπροστά μας…

Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο. Ανακύκλωση στο δημαρχείο.
(Στο ‘πα, Π.Μ…. είμαι ΠΟΛΥ της ανακύκλωσης)