Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

13 July 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Επιβάλλεται η άμεση καταβολή αποζημίωσης στους αγρότες”

Σκούφα για τις ζημές της 10.7.19

“να υλοποιηθεί ο βασικός προγραμματικός άξονας του ΣΥΡΙΖΑ για προκαταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες (με εγγύηση τις ενισχύσεις κι επιδοτήσεις)”