Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

21 September 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ο ΧΥΤΑ παράγει βιοαέριο

(όχι ο δικός μας)

ο ΧΥΤΑ Μαυρορράχης – ο δικός μας παράγει μόνο ασχήμια, καταργεί κάθε πρόθεση ανάπτυξης του τουρισμού μας και αποδεικνύει τι αλήθειες λένε όσοι “κόβουν φλέβες” για τον τουρισμό μας