Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

19 August 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Καλοκαιρινά κατορθώματα

της διοίκησης της ΔΕΑΔΟ

τελικά, υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο, αλλά ο “Τύπος” δημοσιεύει μόνο ό,τι στείλει ο δήμαρχος και ΜΟΝΟ αυτό και ως εκεί – πρώτα έκλεισαν την συμφωνία και μετά αύξησαν την τιμή, στην ίδια συνεδρίαση