Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

27 April 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Όλοι έψηναν αρνιά

κι ο Κιάφας... Γερολιόλιο

και δεν ήταν και μόνος και ήταν και στο κέντρο της Βροντούς- λίγες ώρες πριν την Ανάσταση κατέρρευσε το αλαζονικότερο αφήγημα της δημαρχίας (περί ανυπαρξίας αντιπάλου στις επόμενες εκλογές)