Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

16 November 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ευχαριστώ για την -δι ενεργειών μου-

λύση του προβλήματος

“…θα ακολουθήσει η κοινοποίηση των πορισμάτων και η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς, μετά τη διασταύρωση με το αρχείο ΟΣΔΕ 2022…”