Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

1 December 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Φάε λάδι…

ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΒΡΑΔΥ

μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσέθεταν χρωστικές ουσίες σε ποσότητες ηλιέλαιου, προκειμένου να προσομοιάζει στο χρώμα και στην όψη με ελαιόλαδο και το διακινούσαν παράνομα στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά