Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

16 March 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Όλα νόμιμα

όπως το ήθελε και ο ενδιαφερόμενος

αποφασίσαμε, ξεαποφασίσαμε στην επόμενη συνεδρίαση, οι συγκεκριμένοι που κατήγγειλαν παρανομία, έγιναν “κάποιοι που είπαν κάτι”, πήραμε και δυο αποφάσεις και όλα νόμιμα και άγια… – και του χρόνου