Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

12 February 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Η Ελλάδα 24η στην Ε.Ε. των 27,

όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου

Σκούφα, στη συζήτηση της πρώτης ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ε.Ε., μετά και την ενημέρωση από τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο  για θέματα Δικαιοσύνης, κ. Didier Reynde