Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

10 May 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Για τους εργαζόμενους στους Δήμους

ομάδα εργασίας κυβέρνησης-ΠΟΕ/ΟΤΑ

“…Τα συμπεράσματα των εργασιών της Ομάδας Εργασίας θα ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή των διαδικασιών της αξιολόγησης και της κινητικότητας στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…”