Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

4 May 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Δύο ακόμη φωτογραφίες

της Σοφίας Μαυρίδου

μία “πλάτη” και μία ανφάς + bonus 145 λέξεις κείμενο + εθνόσημο (γνήσιο)- στις τεχνικές παρεμβάσεις/επείγουσες εργασίες/έργο/προτεραιότητα στη γέφυρα Ουρλιά – γιατί χωρίς τον δήμαρχό μας????? (εεεεεε?????)