Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

21 February 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Οι αντικρουόµενες καταθέσεις για τους “23” του ΚΕΕΛΠΝΟ”

άρθρο του Χ. Τζαμακλή στο "ΧΩΝΙ"

“…Όταν, όµως, στους συµβασιούχους έργου ανετίθεντο καθήκοντα και δράσεις εκτός του πλαισίου των σκοπών του ΚΕΕΛΠΝΟ (π.χ. απασχόληση στο γραφείο του υπουργού Υγείας), δίχως να συντρέχει έκτακτη ανάγκη, αυτό δεν δικαιολογείται…”

Για ανασύσταση του ΤΑΠΑΠ

μεσολαβεί ο Κουκοδήμος

“… οι Ποντιακοί Σύλλογοι Ν.Πιερίας θέτουν το θέμα της ανταλλάξιμης περιουσίας, που προέκυψε από τα μουσουλμανικής ιδιοκτησίας ακίνητα που υπήρχαν στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση της Ανταλλαγής Πληθυσμών…”