Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

24 March 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

4 νέα χλμ ασφάλτου

στον Άγιο Σπυρίδωνα

εξυπηρετούνται περισσότερα από 10 απομακρυσμένα ποιμνιοστάσια κτηνοτρόφων του Αγίου Σπυρίδωνος – ωφελούνται περισσότερες από 300 αγροτικές οικογένειες της Βροντούς που ασχολούνται με δενδρώδεις καλλιέργειες