Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

25 June 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Ενισχύστε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων”

Φάμελλος προς νέους δημάρχους

“Η εντολή της κοινωνίας είναι να μην πληρώσει νέα πρόστιμα η πατρίδα μας για τα απορρίμματα, πολύ περισσότερο για την ανακύκλωση”

Τηλεκπαίδευση σε όλα τα ΕΠΑΛ

την νέα σχολική χρονιά 2019-20

Η υλοποίηση του έργου, που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και έχει προϋπολογισμό 1.224.000€, συνίσταται στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες