Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

15 June 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Απορρίπτουμε αδιαπραγμάτευτα

το αντεργατικό νομοσχέδιο

γιατί περιέχει “διατάξεις που εάν τελικώς εφαρμοστούν, από την πρώτη στιγμή θα στραγγαλίσουν τα τελευταία κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, πλήττοντας σφοδρά τους πλέον αδύναμους εργαζόμενους”