Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

23 October 2015
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Βιβλίο αφιερωμένο στο Δημήτρη Γκελντή

από τους Κωνσταντινοπολίτες

…αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο του Δημητρίου Γκελντή θα αφιερώσει Βιβλίο που θα εκδώσει για την Νομική Υπεράσπιση των Δικαίων του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.